Baltijos regiono bendradarbiavimas. Jaunimo demokratiškumo skatinimas

Lenkų nacionalinė jaunimo bendradarbiavimo agentūra spalio 15–18 dienomis organizavo Baltijos šalių seminarą apie jaunimo demokratiškumo skatinimą. Lietuvos jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra pagal pateiktas paraiškas atstovauti Lietuvai atrinko 6 dalyves: Alytaus miesto savivaldybės admininistracijos Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) Vilmą Liaukuvienę, VšĮ „Verslo angelas“ vadybininkę Giedrę Praškevičiūtę, Alytaus Jotvingių gimnazijos abiturientę Robertą Burinskaitę, Agnę Gatelytę, Indrę Urbonavičiūtę ir Agnę Stundytę iš Širvintų. Seminare dalyvavo 38 Baltijos regiono šalių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir savivaldybių atstovai iš Estijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos.
Seminaro metu dalyviai diskutavo apie jaunimo demokratiškumo problemas, aktyvumą, sąlygas ir galimybes. Organizatoriai išsamiai išaiškino jaunimo demokratiškumo skatinimo programos projektų ypatumus ir akcentavo svarbiausius prioritetus: ugdyti Europos pilietiškumą, įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių dalyvauti įvairioje veikloje ir kt. Diskutuojant darbo grupėse tiek jaunimas, tiek savivaldybių atstovai išsakė savo nuomones apie bendruomeniškumą ir galimą bendruomenės plėtros veiklą. Dalyviai priėjo bendrą išvadą – norint plėtoti bendruomeniškumą, reikalingas produktyvus savivaldybės atstovų ir jaunimo dialogas, reikia ieškoti kompromisų. Jaunas žmogus neturėtų bijoti reikšti savo nuomonės ir išreikšti save, o valdžios atstovai turėtų atidžiau išklausyti ir stengtis suteikti atitinkamas galimybes saviraiškai.
Profesionaliai organizuotas Baltijos šalių seminaras praturtino informacija apie jaunimo demokratiškumo projektus, apie jiems keliamus reikalavimus. Analizuojant ir vertinant realius demokratiškumo projektų pavyzdžius, buvo suteikta galimybė generuoti savas idėjas bei aptarti jas su potencialiais partneriais. Kiekvienas dalyvis turėjo realią galimybę užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių atstovais. Alytiškių idėjomis susidomėjo latviai, suomiai, švedai ir danai.
Visos seminaro veiklos, detalės, kūrybinės užduotys buvo siejamos su Baltijos jūra ir šalimis, besišliejančiomis prie jos. Todėl Baltijos regionas atsivėrė kaip ypatingas ir turintis daug privalumų: nedideli atstumai tarp kaimyninių šalių, panašus klimatas, bendros kultūros ir istorijos sąsajos, panašus mentalitetas.
Dalyviai ir organizatoriai, aptardami seminaro lūkesčius ir rezultatus, pasidžiaugė produktyviai išnaudotu laiku, užmegztais bendradarbiavimo ryšiais ir atsisveikino tikėdamiesi vėl susitikti bendruose projektuose apie jaunimo demokratiškumo skatinimą.
Nuotraukoje – Lietuvos atstovės Gdansko pajūryje.

Vilma Liaukuvienė
Roberta Burinskaitė
Giedrė Praškevičiūtė