Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros seminaras

Jonas Kuklys (Verslo Angelo direktoriaus pavaduotojas), kovo 16-19 dienomis dalyvavo jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) seminare Panevėžyje. Tai buvo antrasis tokio pobūdžio organizuojamas seminaras. Pirmasis vyko lapkričio mėnesį, jo tikslas buvo išugdyti „Veiklus jaunimas“ programos konsultantus. Dalyviai turėjo atlikti praktines užduotis iki 2-ojo seminaro, užduočių tikslas buvo įvertinti savo veiklą gruodžio – vasario laikotarpiu ir pristatyti rezultatus.
Seminare dalyvavo atstovai iš visų regionų , iš viso buvo apie dvidešimt dalyvių, dauguma iš jų – jaunimo reikalų koordinatoriai. Vyko diskusijos dėl bendradarbiavimo, bendrų projektų rašymo, buvo svarstomi jaunimo politikos klausimai, jaunimo veiklos skatinimas ir kt. Šiuo metu konsultantai bandys aktyvinti jaunimo veiklą savuose regionuose, vykdyti bendrus projektus.

Austėja V.