Ataskaitinis susirinkimas

2005m. veiklos ataskaita rėmėjams ir svečiams