Angeliukai

Šiandien mūsų būstinė – Verslo centras – tapo “angeliukams” antraisiais namais. Mūsų vis daugėja, vis daugiau išmokstame ir susipažįstame su verslu – daugelio iš mūsų ateitimi._

Organizacija

“Verslo angelo” jaunimas – tai apie 40 moksleivių, besidominčių verslu. Mes kartu mokomės, dirbame, linksminamės. Angeliukų skaičius kinta: vieni išeina jau po pirmųjų sunkumų, kiti “suserga” ir pasilieka. Nors mūsų reklama “neklykia” nuo kiekvieno stulpo ir kas 5 minutes nenutraukia mėgstamos muilo operos rodomos per televiziją, dauguma alytiškių mus puikiai žino.

Vadovas

Jaunimo grupės vadovas – Vaclovas Goštautas. Jis ne tik suprato, kad jaunimas nori ir gali protingai ir originaliai mąstyti, bet ir suteikė jiems galimybę išreikšti savo mintis veikloje. Vaclovas ne tik mūsų mokytojas ir patarėjas, bet ir užtarėjas, skatinantis veikti vis kartodamas, kad visi esame labai svarbūs.

Trumpa istorija

Jaunimas prie VA buvo suburtas 2003 metų pavasarį. Tada buvo keletas pagrindinių tikslų: sukurti Alytaus verslo žemėlapį, pagilinti žinias verslo srityje, geriau pasiruošti artėjančioms studijoms.

Vasarą mus jau paliko pirmoji studentų karta (keletas jų pasirinko verslo vadybą). Likusieji šiek tiek apleido “angeliukų” veiklą, pasinėrę į vasaros malonumų sūkurį. Tačiau rudenį “angeliukai” vėl sugrįžo į VA, jau rimtesni ir kupini naujų idėjų.

Veikla

Angeliukų grupė veikia kaip organizacija. Kas dvi savaites renkamas grupės direktorius, kuris rūpinasi jaunimo veikla, organizuoja įvairių projektų įgyvendinimą ir jaunimo darbą. Kiekvienam „angeliukui“ suteikiamas šansas pabūti lyderio kailyje. Kassavaitinių susirinkimų metu yra aptarinėjami nuveikti darbai, aptariamos susidariusios problemos ir jų sprendimo būdai, dalijamasi naujomis idėjomis ir organizuojami susitikimai su įžymiais krašto žmonėmis. Susirinkimų metu įstaigos vadovas Vaclovas Goštautas ar kviestiniai svečiai skaito paskaitas apie verslą, dalijasi savo patirtimi ir patarimais. Dažnai lankomės Alytaus įmonėse dalyvaujame įvairiuose visuomeniniuose renginiuose. Jaunimo veiklai plečiantis, apie juos išgirsta vis daugiau žmonių, atsiranda vis daugiau pasiūlymų dalyvauti renginiuose, projektuose, bendradarbiauti su miesto įmonėmis. Angeliukai visada mielai sutinka imtis naujos veiklos