"Artimi kaimynai"

VšĮ „Verslo angelas“ dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame Lietuvos ir Lenkijos jaunimo fondo konkurse. Pagrindinė šio fondo veikla – jaunimo projektų, susijusių su lietuvių ir lenkų bendradarbiavimu, finansavimas.

Organizacija, siekdama užmegzti glaudesnius ryšius su kaimynine šalimi, sumanė surengti projektą pavadinimu „Artimi kaimynai“ arba „Next – Door Neighbours“ . Jaunimo reikalų departamentas kartu su savo partneriais iš Lenkijos teigiamai įvertino šio projekto idėją ir nutarė finansuoti numatytas veiklas.

Projektu bus siekiama keisti nusistovėjusias neigiamas nuostatas apie kaimyninės šalies žmones ir kultūrą, tarpkultūrinio dialogo, didesnės tolerancijos, geriau pažinti save susipažįstant su kitais, suartinti skirtingų kultūrų žmones. Tai tarptautinė iniciatyva, kuri bus vykdoma Alytaus regione ir truks 5 dienas. Jos metu vyks kultūriniai mainai, analizuojamas stereotipinis mąstymas, vykdomas tyrimas kaip skirtingų šalių jaunimas mato tuos pačius dalykus, organizuojama jaunimo stovykla, kurios metu bus sprendžiama reali ir jaunimui aktuali problema. Dalyviai bus jauni žmonės, kurie turi neigiamų nuostatų kitų šalių atžvilgiu ir mažai pažįsta kaimyninę kultūrą. Dalyvaus apie 30 jaunų žmonių iš organizacijų „Verslo angelas“ (Alytus) ir „No Borders“ (Suvalkų). Planuojama, kad projekto metu jaunimas daugiau sužinos apie kaimyninės valstybės kultūrą ir tradicijas, turės aiškią nuomonę kuo Lietuvos ir Lenkijos jaunimas panašūs ir kuo skiriasi, labiau toleruos kitokios kultūros ir kitaip mąstantančius žmones, įgis įgūdžių dirbti internacionalinėje komandoje.

Projektą planuojama vykdyti š.m. birželio pirmoje pusėje, kur dalyvių laukia kultūriniai vakarai, žaidimai ir įvairios užduotys, kurias sumanys ir suorganizuos „Verslo angelo“ nariai.