Būk aktyvus!

Šių metų liepos 16 – 18 dienomis vyko projektas „Aktyvus dzūkelis“. Šiuo projektu buvo siekiama suburti Dzūkijos jaunimą aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Projekto metu buvo mokoma dirbti komandoje, skatinama jaunimą prisijungti prie kokios nors organizacijos ar savanoriškai imtis iniciatyvos savo bendruomenėje, ugdyti pasitikėjimą savimi, suprasti, kad viską galima pasiekti savo pastangomis, ir, svarbiausia, praplėsti savo žinias ir panaudoti jas Dzūkijos labui. „Aktyvaus dzūkelio“ metu buvo įvykdyti visi užsibrėžti tikslai. Projektas susilaukė didelio pasisekimo, todėl nutarta jį pratęsti. Naujojo projekto pavadinimas – „Būk aktyvus“.

Pirmasis projekto „Būk aktyvus“ seminaras vyks spalio 25 d. Alytuje. Kiti du susitikimai vyks Lazdijuose ir Varėnoje lapkritį. „Būk aktyvus“ skirtas jaunimui nuo 14 iki 29 m. Per pirmąjį seminarą jaunimas susipažins su verslumo sąvoka, jaunimo verslumo plėtros galimybėmis Dzūkijoje, taip pat aptars kokių veiklų pagalba galima ugdyti verslumo įgūdžius. Tačiau tai dar ne viskas! Taip pat bus diskutuojama kaip šis projektas padėtų sukurti patrauklią Dzūkiją ne tik investuotojams ir turistams, bet ir vietiniam jaunimui.

Tikimasi, kad „Būk aktyvus“ paskatins jaunimą aktyviau burtis į organizacijas, ieškoti paramos savo veiklai, bendrauti su seniūnais, dalyvauti kuriant tolesnius Dzūkijos ateities planus ir juos įgyvendinti.