IC NAUJIENOS (Turizmas)

Įgyvendinant vietines iniciatyvas, penktadieni (2005 10 14) įvyko projekto „Inovacijų ratas“ Turizmo grupelės susirinkimas, kuriame dalyvavo: Vaclovas Goštautas, Kęstutis Ptakauskas, Gitana Molevičienė, Algimanta Ščiglinskienė, Giedrė Praškevičiūtė, Vytautas Ruminas ir Deivydas Randis.
Šio susirinkimo tikslas buvo aptarti Turizmo grupelės veiklą ir kuo kiekvienas grupelės narys gali prisidėti prie idėjų susijusių su turizmu. Susitikimo metu buvo kalbama apie “Kutūrų parką”, “Japonišką sodą”, UAB “Baltijos turizmas”, Dainų slėnį, Bakšių gyvenvietę ir kitas idėjas susjusias su turizmu Dzūkijos regione.
Diskusijų metu buvo nuspręsta, kad idėją reikia išgryninti ir aprašyti, kad ją būtų galima pristatyti visiems suinteresuotiems asmenims. Tikimasi prie šios idėjos įgyvendinimo pritraukti daugiau suinteresuotų asmenų. Kito susitikimo metu bus siekiama išanalizuoti jau turimą medžiagą ir pabandyti ją išdėstyti konkrečiais punktais.
Šio susitikimo aprašymą skaitykite “Verslo angelas” vidinėse diskusijose.

Agnė Radzevičiūtė
Giedrė Praškevičiūtė