Jaunimas nelieka abejingas

Stebint dabartinį Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimą su miesto gyventojais dėl Alytaus ateities bei naujų priimamų projektų, kontaktas tikrai neatrodo pakankamai tvirtas. Didžioji dalis planų ar projektų būna priimami ir tik tada visuomenė sužino, kad bus vykdomas toks projektas ir, kad būtent taip jis atrodys. Dėl tokių sprendimų Alytaus miesto gyventojai neturi galimybės išreikšti savo nuomonės, pateikti idėjų kaip jie norėtų, kaip turi atrodyti jų gimtasis miestas. Juk mūsų mieste yra tiek daug talentingų žmonių ir ypač jaunimo, kurie galėtų pasidalinti savo idėjomis taip puoselėdami savo gimtą miestą Alytų.

Nagrinėjant dabartinį Alytaus miesto ruošiamą projektą, kuris sukėlė daugybė diskusijų “Pėsčiųjų ir dviračių tako, kitos rekreacijai ir poilsiui svarbios infrastruktūros nuo Pliažo g. iki Sanatorijos miško įrengimas” neliko abėjingi netik Alytaus iniciatyvų komanda (AIK), bet ir VšĮ „Verslo Angelas“ jaunimas, kuris nusprendė išsiaiškinti ką apie šį projektą mano nuo Juozapavičiaus tilto iki Sanatorijos miško teritorijoje, gyvenantys žmonės. Kadangi būtent šalia šių žmonių privačių valdų bus tiesiamas dviračių ir pėsčiųju takas.

Tad Spalio 22 d. „Verslo angelo“ nariai perėjo visą dviračių tako trasą, susitiko su šalia būsimos trasos gyvenančiais žmonėmis, bendravo bei klausinėjo, kokia jų nuomonė apie šį projektą, ar jie buvo informuoti, kad toks projektas bus vykdomas ir ar su jais kasnors diskutavo ir klausė jų nuomonės apie dviračių ir pėsčiųjų taką šalia jų namų. Bendraujant su šiais žmonėmis buvo konstatuoti faktai, kad Alytaus savivaldybės darbuotojai su šalia būsimo dviračių tako gyvenančiais gyventojais apie planuojamą vykdyti projektą nesikalbėjo, nesitarė ir neklausė jų nuomonės. Apie projektą jie buvo informuoti oficialiu laišku. Bet svarbiausia žinia kurią sužinojome, kad dauguma šalia būsimos trasos gyvenančių miestelėnų būtų patenkinti arba neprieštarautų, kad šis projektas butų vykdomas.

VšĮ „Verslo Angelas“ nariai teigia, kad tokio pobūdžio pokalbį, kurį vedė „Verslo Angelo“ jaunimas, turėtų vesti Alytaus miesto savivaldybė. Kurios tikslas ir pareiga – gerinti Alytaus miestelėnų gyvenimą.

Vytautas Urbonas