Jaunimo verslumo galimybės

KONFERENCIJA „JAUNIMO VERSLUMO GALIMYBĖS LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE“

VšĮ Nacionalinės plėtros institutas įgyvendina Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Jaunimo verslumo galimybės Lietuvos savivaldybėse“. Projektu siekiama, kad savivaldybėse būtų sukurta daugiau jaunimo verslumo skatinimo priemonių.

2008 m. lapkričio 21-22 d. VšĮ „Dainava“ konferencijų salėje (adr. Maironio g. 22, Druskininkai) įvyko konferencija, skirta aptarti jaunimo verslumo plėtrą vietos savivaldos lygmeniu. Konferencijoje dalyvavo savivaldybių atstovai ir jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos, taikančios neformaliojo ugdymo metodus jaunimo verslumui skatinti.

Konferencijos metu buvo pateikti tyrimo duomenys apie šios politikos įgyvendinimo savivaldybėse situaciją bei buvo susitarta dėl priemonių skatinant jaunimo organizacijų bendradarbiavimą atstovaujant bendriems interesams ir veikiant vietos politikos formavimo procesus. Taip pat buvos pristatytos Lietuvos bei užsienio šalių gerosios verslumo skatinimo praktikos, instrumentai ir priemonės.

Konferencijoje dalyvavo ir VšĮ „Verslo angelas“ darbuotojai.
Daugiau apie konferencijoje skaitytus pranešimus adresu http://www.npi.lt/