MES ŽINOM KELIĄ - Tikslai ir laukiami rezultatai

Projekto tikslai –

• Naujų verslo idėjų apžvalga gimtajame regione
Uždaviniai:
1) Surengti diskusijų vakarą – „Verslo galimybės Dzūkijos regione“;
2) Parengti raštą Alytaus miesto ir rajono savivaldybėms bei Alytaus apskrities administracijai su pastebėjimais ir pasiūlymais dėl regiono plėtros;
3) Žaidimas „Aš kuriu verslą“
4) Filmo „Mes žinom kelią“ sukūrimas.

• Verslininkų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas
Uždaviniai:
1) Įmonių vadovų pasidalijimas patirtimi kuriant ir valdant verslą žygio metu;
2) Rėmėjų reklama per radiją, vietiniuose laikraščiuose ir skrajučių pagalba;
3) Darbdavio ir būsimo darbuotojo santykių užmezgimas;
4) „Verslo angelo“ pristatymas

• Abiturientų palydėtuvės į plačius gyvenimo vandenis
Uždaviniai:
1) Valdžios atstovų pasveikinimas;
2) Pasidalijimas patirtimi stojant į aukštąsias mokyklas;
3) Organizacinių sugebėjimų ugdymas;
4) Abiturientų pritraukimas aktyviai dalyvauti veikloje;
5) Vakaronė.

• Ištirti Dzūkijos kultūrinius ir etninius ypatumus Nemuno pakrantėse
1) Aplankyti Liškiavos piliakalnį ir vienuolyną;
2) Aplankyti Merkinės piliakalnį;
3) Nemuno upės atskleidimas visuomenei;
4) Netiesos kaimo aplankymas;
5) Tautiška vakaronė.


Laukiami rezultatai:

1. Naujų idėjų apžvalga gimtajame regione
• Žygio dienoraščio parašymas;
• Pastebėjimų ir pasiūlymų dėl regiono plėtros rašto parašymas ir įteikimas Alytaus miesto ir rajono savivaldybėms bei Alytaus apskrities administracijai.
• Mėgėjiško filmo „Mes žinom kelią“ sukūrimas ir pristatymas visuomenei.

2. Verslininkų ir jaunimo bendradarbiavimas
• Įmonių brendo populiarinimas skrajučių ir plakatų pagalba.
• Būsimų darbuotojų ar partnerių supažindinimas.

3. Verslo angelo pristatymas
• Lankstinukų su bendra informacija išplatinimas.
• Naujų narių pritraukimas.

4. Abiturientų palydėtuvės į plačius gyvenimo vandenis
• Turiningai praleistas laikas, žinių apie verslą, darbą grupėse įgijimas.
• Platesnis susipažinimas su Alytaus regiono infrastruktūra.
• Organizacinių žinių įgijimas;
• Savo krašto kultūrinių vietų aplankymas;

5. Tautiška vakaronė visai šeimai ir svečiams