“Verslo angelas” susitinka su mokiniais

Siekdama, kad apie verslumą būtų kalbama kuo daugiau ir įvairiau Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos ekonomikos mokytoja Žaneta Krivonienė į savo pamokas pakvietė „Verslo angelo“ atstovus.

2008 m. lapkričio 19 d. Seirijų gimnazijoje įvyko „Verslo angelo“ darbuotojų ir gimnazistų susitikimas. Šios susitikimo tikslas buvo pristatyti organizacijos veiklas, vykdomus projektus, jaunimo verslumo galimybes ir paskatinti jaunimą imtis iniciatyvos patiems įgyvendinti savo idėjas. Pamokoje dalyvavo Solveiga Ptakauskaitė, Vaclovas Goštautas, Giedrė Praškevičiūtė iš „Verslo angelo“ ir 10-tų-11-tų klasių mokiniai.

„Verslo angelo“ atstovai plačiai pristatė vieną iš savo projektų „Mes žinom kelią“, kuris skirtas visos Dzūkijos abiturientams palydėti į mokslus ir paskatinti juos nenutraukti ryšių su savo gimtosiomis vietomis. Buvo išsakyta idėja, kad gimnazistai galėtų organizuoti dalį šio projekto ir įgyti daug praktinių įgūdžių bei atrasti savo verslias savybes.